Dajte nam priliku i bit će nam

zadovoljstvo pomoći Vam u rješavanju

Vašeg problema s otpadom

Kontakt

NLK PROJEKT d.o.o.

Bužanova 6
10000  Zagreb, Hrvatska
Phone/Fax: +385 1 230 5200
E-mail: info@nlk-projekt.com