Dajte nam priliku i bit će nam

zadovoljstvo pomoći Vam u rješavanju

Vašeg problema s otpadom

Rješenja

POSTROJENJA ZA SORTIRANJE

POSTROJENJA ZA USITNJAVANJE

POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ALTERNATIVNIH GORIVA

POSTROJENJA ZA KOMPOSTIRANJE

POSTROJENJA ZA MEHANIČKO BIOLOŠKU OBRADU – (MBO)

SISTEMI I POSTROJENJA ZA DOZIRANJE SEKUNDARNIH GORIVA

DEPONIJE – ODLAGALIŠTA OTPADA